Subsidie niet toegekend

Helaas is onze subsidieaanvraag niet gehonoreerd.

We krijgen geen subsidie omdat onze statuten niet voldoen aan de uitvoeringsregeling. (zie bijgaande brief van de Provincie) De projectomschrijving die volledig voldoet aan de beoordelingscriteria maakt dan blijkbaar geen onderdeel meer uit van de afwegingen. Wij gingen er vanuit dat verbeteren leefmilieu zoals opgenomen in onze statuten (die inmiddels 25 jaar oud zijn) voldoende zou zijn om een subsidieaanvraag te doen voor een verduurzamingsproject voor onze bewoners.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 26 oktober om 20:00 uur houden we een informatiebijeenkomst in het Pampus gebouw over mogelijkheden om onze huizen te verduurzamen en geven een statusupdate over de vorderingen van de werkgroep verduurzaming.

Huttendorp 2023

Van maandag 28 augustus 2023 t/m vrijdag 1 september wordt weer het traditionele Huttendorp gehouden op de ijsbaan in het Nassaupark. Vanaf woensdag 23 augustus wordt er opgebouwd en op vrijdag 1 september en zaterdag afgebroken en opgeruimd. Voor meer info zie bijgaande informatiebrief.

Biodiversiteit

In het Nassaupark wordt in het beheer zoveel mogelijk rekening gehouden met het behouden en vergroten van de biodiversiteit door het aanleggen van stroken met inheemse bloemen zoals bv de korenbloem, het planten van veel verschillende soorten bomen en het gefaseerd maaien en alleen op de plekken waar dat voor het gebruik noodzakelijk is.