Bewonersvereniging Broekerschans

Wie / wat / waar is de Broekerschans?

Geluidsoverlast N307

Verduurzaming woningen

De bewonersvereniging Broekerschans heeft tot doel een aantrekkelijke woonomgeving te creëren en te onderhouden. Dit gebeurt door een intensief contact met de gemeente, door te werken aan verduurzaming en het aanbieden van gemeenschappelijke voorzieningen zoals onderhoudscontracten.