Jaarvergadering

2023

De jaarvergadering 2023 van onze vereniging werd dit jaar gehouden in het vernieuwde clubgebouw aan de ijsbaan. Bijna alle leden waren stipt op tijd aanwezig.

Voorzitter Rob opende de vergadering en behandelde puntsgewijs de agenda samen met onze penningmeester Henk. Er is nog steeds een vacature binnen het bestuur; een secretaris (m/v) wordt node gemist. Vandaar dat er geen notulen zijn van de vorige jaarvergadering.

Plaats een reactie