Verduurzaming woningen

De noodzaak om onze woningen te verduurzamen wordt steeds urgenter. De energieprijzen zijn al flink gestegen en zullen in de toekomst waarschijnlijk nog verder stijgen. De gemeente ontwikkelt plannen om wijken en woningen van het gas af te halen. Zie bijgaand document. Transitievisie Warmte Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

Het is daarom zinvol om ons voor te bereiden en verschillende mogelijkheden om te verduurzamen te gaan onderzoeken. Hiervoor hebben we een werkgroep samengesteld onder leiding van Jos Geurtsen, die verschillende opties in kaart gaat brengen met bijbehorende subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Bijgaand wat linkjes met info:

Samen en Duurzaam

BuurtwarmteEnkhuizen

Van Hoe naar Zo

Milieucentraal

Enquête

Zoals besproken op de jaarvergadering gaat een werkgroep verduurzaming bestaande uit Jos, Henk, Nico, John, Jan en Rob, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze huizen te verduurzamen en of er synergie valt te behalen door het gezamenlijk op te pakken. We beginnen met een enquête en een inventarisatie (twee formulieren hieronder) met het verzoek of jullie deze binnen twee weken met zoveel mogelijk informatie, voor zover bekend en mogelijk, willen invullen en retourneren.

Vast dank voor de medewerking.

Enkele resultaten uit de inventarisatie

Het gemiddelde gasverbruik is van 2020 naar 2021 met 12% gestegen (1355m3 – 1403m3) en van 2021 naar 2022 met 14% gedaald (1403m3 – 1209m3)

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik is van 2020 naar 2021 met 17% gestegen (2875kWh – 3107kWh) en van 2021 naar 2022 met 16% gedaald (3107kWh – 2606kWh)

Van de 15 ontvangen inventarisatieformulieren hebben er 10 zonnepanelen,  2 een 3-fasen aansluiting en nog niemand een warmtepomp en/of van t gas af.

Financiering

Nic heeft een marktonderzoek gedaan voor de mogelijkheid tot financiering van de kosten voor verduurzaming van je huis.

Aanpak verduurzaming Broekerschans

Verduurzamen is een breed begrip. Als we het hebben over verduurzamen moet eerst duidelijk zijn wat we daarmee bedoelen. Bij verduurzamen wordt over het algemeen alleen gedacht aan het verminderen van energiegebruik en de wijze van energie opwekken maar verduurzamen gaat ook over verminderen en hergebruiken van grondstoffen, verbeteren van lucht-, water-, bodemkwaliteit, biodiversiteit, natuur en gezondheid.

In ons project gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze huizen te verduurzamen. Afhankelijk van (financiële) mogelijkheden en gewenst comfort zijn veel verschillende opties mogelijk.

Het project Broekerschans richt zich op het energiedeel waarbij we de andere aandachtsgebieden van duurzaamheid zoveel mogelijk meewegen.

Uitgangspunt is de energievraag zoveel mogelijk beperken om niet meer vermogen te installeren dan nodig.

Om te beginnen kan je al snel een inschatting maken of er omstandigheden zijn die het onmogelijk maken om tot een energieneutraal huis te komen.;

  • Is het huis al (voldoende) geïsoleerd?  Waar is verbetering mogelijk en tegen welke kosten?
  • Is er voldoende ruimte in huis voor een warmtepomp? Denk aan minimaal 1 m2 en 2 meter hoog.
  • Is voldoende geld/financiering mogelijk? Denk aan bedragen tussen €7.500 tot €30.000 afhankelijk van de beginsituatie en gewenst comfort. (Zie ook het overzicht van Nic op de site)

Meer informatie in bijgaand document. Dit document wordt regelmatig aangevuld.

In bijgaand bestand een “boodschappen”lijst om naar eigen inzicht een overzicht te maken van gewenste maatregelen voor de eigen situatie.

2 gedachten over “Verduurzaming woningen”

Plaats een reactie