Subsidie niet toegekend

Helaas is onze subsidieaanvraag niet gehonoreerd.

We krijgen geen subsidie omdat onze statuten niet voldoen aan de uitvoeringsregeling. (zie bijgaande brief van de Provincie) De projectomschrijving die volledig voldoet aan de beoordelingscriteria maakt dan blijkbaar geen onderdeel meer uit van de afwegingen. Wij gingen er vanuit dat verbeteren leefmilieu zoals opgenomen in onze statuten (die inmiddels 25 jaar oud zijn) voldoende zou zijn om een subsidieaanvraag te doen voor een verduurzamingsproject voor onze bewoners.

Plaats een reactie