Commissievergadering grondgebiedszaken 11-2-2019

Uw steun is nodig op 11 februari as!!

Op maandag 11 februari vergadert de commissie Grondgebiedzaken van de gemeenteraad. In deze commissie wordt de de besluitvorming van de gemeenteraad voorbereid mbt bestemmingsplannen, infrastructuur ed. Op de agenda van 11 februari staat een zgn bespreeknotitie over de overlast die wij ondervinden van de N307. De inhoud van de bespreeknotitie vind u hier. 

De bewonersvereniging zal in deze vergadering inspreken. Hoewel de fracties inmiddels er van zijn overtuigd dat er sprake is van overlast, is het van belang ons standpunt te ondersteunen door de aanwezigheid van zoveel mogelijk bewoners. Daarom roepen wij u op komende maandagavond de vergadering van de commissie bij te wonen. De vergadering begint om 20 uur en vindt plaats in het gemeentehuis.

Wat willen wij?

Wat wij willen is simpel: vermindering van de geluidsoverlast en het fijnstof van het verkeer op de N307; met name van het vrachtverkeer. Wij willen dat op het weggedeelte vanaf de kolk tot aan de rotonde bij de Florasingel maatregelen genomen worden tegen de overlast door middel van een geluidswering en beplanting. Wij vragen van de gemeente een actieve en voortrekkersrol te nemen om dit te realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *