inlog menu

Hier kunt u zich aanmelden voor een account zodat u alle artikelen op deze site kunt bekijkenPost-tekst


Designed by:

Bewonersvereniging BroekerSchans
Selectieve aanpassing WOZ door gemeente PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 19 februari 2013 22:50

Binnenkort vallen de aanslagen WOZ weer in onze brievenbussen. Elk jaar weer een verrassing wat de gemeente denkt wat ons vastgoed waard is.

Bij twee van onze leden is de afgelopen twee jaar de WOZwaarde verlaagd na een bezwaarschrift hunnerzijds. In beide gevallen heeft een ambtenaar van de gemeente middels een huisbezoek de situatie ter plekke opgenomen. Beide keren is de gemeente na inspectie tot dezelfde conclusie gekomen.

De conclusie luidde dat het perceel waarop de woning staat voor een deel uit water bestaat. Bij de vaststelling van de waarde voor de WOZ is door de taxateur/gemeente aangenomen dat het gehele perceel uit grond bestaat. Hierdoor is de getaxeerde economische waarde van het perceel hoger dan de reele economische waarde.

Op bijna alle percelen van onze leden geldt dat deze voor een deel uit water bestaat. Is er sprake van een gelijkwaardge situatie. Het bestuur is verbolgen dat de gemeente niet tot aanpassing van de WOZwaarde van de overige percelen is overgegaan. Dit terwijl zij weet (in ieder geval hoort te weten) dat er sprake is van deze gelijkwaardige situatie.

Het bestuur onderzoekt nu of de  gemeente niet alsnog gedwongen kan worden de waardes van de percelen van onze leden alsnog (met terugwerkende kracht) te verlagen. De eerste resultaten zijn niet hoopvol. De gemeentes hebben in deze een ijzersterke positie.

Wel wil het bestuur u er op wijzen dit jaar na te vragen of er rekening gehouden is met bovengenoemd feit. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen. Ook wil het bestuur u nogmaals wijzen op het bestaan van de WOZwijzer op onze site. Door uw gegevens daar te vermelden (op dit overigens alleen voor leden toegankelijke deel van de site), krijgen onze leden een overzicht van de taxaties en kunnen de waardes onderling vergeleken worden. Hierdoor kunt u ook vaststellen of de WOZwaarde in relatie tot de andere vergelijkbare panden "gerechtvaardigd" is.

 

Bestuur BroekerSchans

 

 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 19 februari 2013 23:22
 
Jaarvergadering 2013 op 22 maart as PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 27 januari 2011 21:18

De jaarvergadering 2013 is gepland op vrijdag 22 maart a.s. Net als vorig jaar is de vergadering in het clubgebouw van de ijsbaan.

Zoals gebruikelijk beginnen we het officiele gedeelte van de vergadering om 20.30 uur. Na afloop van de vergadering volgt de altijd weer gezellige nazit om uw winteravonturen met uw buurtbewoners te delen onder een gezellig drankje en hapje.

Bestuur.

 

 

Laatst aangepast op maandag, 18 februari 2013 22:39